مدیریت بانک فایل پژوهشی معلمان در رابطه با تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی و طراحی آموزشی در معماری نوین تدریس خاطر نشان می کند که تا قبل از قرن اخیر برای فعالیتهایی چون یادگیری ، آموزش و اداری کلاس روشهای علمی وجود نداشت
تجربیات معلمان در راستای مدیریت بهینه کلاس و بهبود شرایط تدریس
به گزارش جهان نیوز،مدیریت  بانک فایل پژوهشی معلمان در رابطه با تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی و طراحی آموزشی در معماری نوین تدریس خاطر نشان می کند که تا قبل از قرن اخیر برای فعالیتهایی چون یادگیری ، آموزش و اداری کلاس روشهای علمی وجود نداشت و هر معلمی صرفأ با تکیه بر تجارب محدود و مشخص خود به تدریس یا اداره ی کلاس می پرداخت .
تحت چنین شرایطی ، معلمان در آموزشگاهها محور هر گونه فعالیت به حساب آمده و بدین سبب توانایی ، شخصیت ، استعداد و علاقه دانش آموزان نادیده گرفته می شد . و معلمان علاقه ای به شرکت در تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی و طراحی آموزشی در معماری نوین تدریس نداشتند.
اما امروزه بر اثر پیشرفت تحقیقات و انبوه یافته های تربیتی ، دانش آموزان به مثابه موجودات زنده ای که براساس نیازهای خود به فعالیت پرداخته و واکنش های آنان به منظور ارضای این نیازمندیهاست ، در نظر گرفته می شود . در مدارس ، توجه به تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی و طراحی آموزشی در معماری نوین تدریس از وظایف اصلی مربیان به شمار رفته و از ایشان انتظار می رود که با شناخت روابط بین نیازها و استعدادهای گوناگون کودکان ، آنان را در مجرای طبیعی تعلیم و تربیت ، رهبری کنند .
از آنجا که جوامع بشری همواره در حال تغییر و دگرگونی می باشند از این رو و هیچ گروهی از متخصصان تعلیم و تربیت نتوانسته اند در این باره به طور مطلق تصمیم گیری نمایند .برای شناخت هر چه بهتر هدفهای تعلیم و تربیت ، در زیر چند تعریف از صاحبنظران تعلیم و تربیت عنوان می گردد :
به عقیده بلوم هدفهای تربیتی عبارت اند از بیان صریح روش ها و طریقی که با استفاده از آنها در تعلیم و تربیت می توان انتظار داشت که رفتار دانش آموزان تغییر کند .
به نظر جان دیویی هدف شایسته هدفی است که با توجه به اوضاع و احوال موجود اتخاذ شود .
به زعم میگر هدف ، شرح رفتاری است که می خواهیم دانش آموزان پیش از آنکه شایستگی آنان را تأیید کنیم از خود نشان دهند .
هر شغل و حرفه ای بنا به مقتضیات طراحی آموزشی مستلزم رفتارهای بدنی ، اجتماعی ، عاطفی و عقلی خاصی است که میزان موفقیت و پیشرفت فرد به چگونگی این گونه رفتارها بستگی دارد . معلمی نیز که یکی از مهمترین وظایف اجتماعی است نمی تواند از این قاعده مستثنی باشد . گیلبرت هارت با توجه به این مطلب معتقد است که معلمان برای موفقیت در طرح هایی همچون تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی و طراحی آموزشی در معماری نوین تدریس کار خود باید دارای ویژگیهای زیر باشند :
1.  علاقه مندی به دانش آموزان
2.  تسلط به موضوع درس
3.  شناخت تفاوتهای موجود بین دانش آموزان و روحیه ی هر کدام از آنان
4.  انجام مطالعه مداوم و کسب آگاهی بیشتر
5.  ایجاد رابطه بین جامعه و مدرسه
6.  کسب آگاهی از فنون و مهارتهای آموزشی
خوشبختانه تمام ویژگیهای فوق اکتسابی بوده و معلمان پس از طی آموزشهای لازم و دوره های تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی و طراحی آموزشی در معماری نوین تدریس قادر خواهند شد که با مهارت و تخصص کافی ، وظابف خطیر خود را به نحو شایسته ای انجام دهند . به همین سبب امروزه در بسیاری از کشورها پیش از آنکه در خصوص برنامه ، ساختمان مدارس ، تجهیزات و امکانات آموزشی فکر کنند ، در اندیشه ی تربیت معلم هستند زیرا هیچ یک از عوامل و عناصر تربیت نمی توانند چون معلم تربیت شده ، منشأ اثرات شایان توجه در تعلیم و تربیت باشند.
با توجه به اینکه معلمان گرامی به منبعی جهت تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی و طراحی آموزشی در معماری نوین تدریس  نیازدارند از این رو بانک فایل پژوهشی معلمان این امکان را برای معلمان عزیز میسر ساخته است. معلمان و دانش آموزان عزیز می توانند به سایت بانک فایل پژوهشی معلمان به آدرس https://moallemblog.com    مراجعه نموده و از هزاران فایل مفید و ارزشمند که در این پایگاه موجود است استفاده نمایند.

منبع : بانک فایل پژوهشی معلمان